Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lisans Öğretim Planı - Usis

İktisat Bölümü’nün lisans programı, çeşitli uluslararası ve ulusal üniversitelerin iktisat bölümleri ders programları incelenerek hazırlanmış, böylece hem genel iktisat eğitimi eğilimleri yansıtılmış hem de öğretim üyelerinin uzmanlık alanları çerçevesinde kendine has yapısı oluşturulmuştur. Bu yapı; öncelikle iktisat nosyonunu oluşturma, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirme zemini üzerine oturtulmaktadır. Bu zemin üzerine iktisatçı için gerekli olan her türlü tarih, sosyoloji, hukuk, işletme gibi yan bilim dallarından yararlanabilme ve kantitatif teknikleri kullanabilme olanağı sağlayan bir eğitim verilmektedir. Bu çerçevede iktisadın hem kendine has özellikleri, hem de disiplinler arası niteliği eğitime yansıtılmaktadır. Ders Programı, çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak, esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur.

İktisat bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili bölüm ve fakülte seçmeli dersleri alabilirler. 4 yıllık öğretim planı ile ilgili detaylı dosya ekte yer almaktadır.

2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Genellikle her dersin bir de İngilizcesi açıldığından öğrencilerin dikkat ederek sorumlu oldukları gruptan dersi seçmeleri gereklidir. Aşağıda İngilizce olarak alınabilecek derslerin listesi görülmektedir.

2009 ve öncesinde Üniversiteye giriş yapan öğrenciler için İleri İngilizce I ve II zorunlu kılınmış, İş Hayatı İçin İngilizce, İngilizce Konuşma ve Yazma, Mesleki İngilizce I ve II dersleri hakkında Üniversite Senatosu’nun aldığı karara dayanarak, Mesleki Terminoloji I ve II ile bölüm kültür dersleri alternatif olarak açılmıştır.

İlgili Dökümanlar