Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Erasmus Programı Hakkında Genel Bilgi

Life Long Learning Programme-Erasmus, Avrupa birliğine üye ve asose ülkelerde bulunan üniversitelerin karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi aracılığıyla, AB içinde kültürlearası yakınsamanın sağlanarak ortak bir “Avrupalılık” bilincinin ortaya çıkmasını amaçlayan bir programdır. Ayrıca, Bologna sürecine paralel olarak, AB’nin farklı ülkelerinde bulunan ünversitelerin ders program ve içeriklerinin de birbirine yakınlaştırılması da programın hedefleri arasındadır.

2011/2012 akademik yılı itibariyle bölümümüzün Erasmus programı çerçevesinde, 8 farklı ülkeden 26 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde 61 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi değişimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bazı anlaşmalar çerçevesinde, öğretim üyelerinin hareketliliği de gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzün ikili anlaşmasının bulunduğu üniversitelerin listesi için ekteki dosyayı inceleyebilirsiniz.

Bir sonraki akademik yılda Erasmus programından yararlanmak için başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınmak için 2,20/4 not ortalamasına sahip olması, ayrıca AB ofisinin yapmış olduğu yabancı dil sınavından 50 barajını aşmış olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan öğenciler, not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılğı ve yabancı dil sınav notlarının ortalaması alınarak elde edilen “Başarı Notu”na göre sıralanmaktadır. Bu sıralamaya göre yapılan mülakat neticesinde öğrenciler, öğrenim planlarında almaları gereken derslere uygun olarak, bölümümüzün ikili anlaşmasının bulunduğu bölümlere kontenjanlar dahilinde yerleştirilmektedirler.

Yerleştirilen öğrencilerin, Ulusal Ajans’tan üniversitemize ayrılan bütçeye göre değişen orandaki bir kısmı (genellikle %50-60’ı), “hibe” almaya hak kazanmakta, geri kalan öğrenciler ise istemeleri halinde hibesiz olarak Erasmus değişim programından yararlanabilmektedir.

İlgili Dökümanlar