Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Türkçe Tezli Yüksek Lisans

İktisat Yüksek Lisans Programı, temelde iktisat formasyonu almış öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden (özellikle Mühendislik ve Temel Bilimlerden) gelen öğrencilere de açıktır. Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir.

Başta Mühendislik olmak üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bilinen bölümlerinden (İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Kamu Yönetimi vs) mezun olmayan öğrenciler için bir yıllık hazırlık programı uygulanmaktadır.   

İlgili Dökümanlar