Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUYURULAR
24.05.2017
Yıliçi (vize) mazereti öğrenci listesi
24.05.2017
UYGULAMA : Makro İktisat (Prof. Dr. Ercan EREN)
29.05.2017
BİTİRME TEZİ TESLİMİ HK.
17.05.2017
MAZERET SINAV TARİHLERİ HK (29.05.2017)
17.05.2017
Öğrencilerimizin Başarısı
17.05.2017
DERS İPTALİ : Yrd. Doç. Dr. Hasan Ağan KARADUMAN
17.05.2017
YILİÇİ (VİZE) MAZERETLERİ HK:
18.04.2017
Yıl içi sınav mazeretleri hk.
16.05.2017
Modern Parasal İktisat Programı (2.Öğr.Tezsiz YL) derslikleri
08.12.2015
STAJ BAŞVURUSU HK
03.05.2017
İİBF 2. Vize Programı (Güncelleme : 08.05.2017)
07.03.2017
Bitirme Çalışması Danışman Listesi hk
02.09.2016
Lisans Ders Programı (07.09.2016 güncellendi)
03.03.2017
KAPANAN LİSANS DERSLERİ HK
06.03.2017
EKLE/SİL DİLEKÇE SONUÇLARI
28.02.2017
Modern Parasal İktisat Programı (2.Öğr.Tezsiz YL) derslikleri
15.02.2016
DÖNEM PROJESİ HK. (Modern Parasal İktisat Programı)
24.01.2017
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. yaz okulu hk.
29.12.2016
TÜBİTAK2209-ADestekProgramı hk
11.11.2016
Öğrenci Belgesi Hk,
05.09.2016
MEZUNİYET SINAVI (REVİZYON) HK.
14.06.2016
Yıldız İktisat sizlere "Finans" alanında tezsiz Yüksek Lisans Programı sunuyor
16.05.2016
STAJ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
31.05.2016
AICSS2016 Conference
02.05.2016
PANEL "80.Yılında Genel Teori"
21.04.2016
TEZ AŞAMASINDAKİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİ HK.
18.03.2016
ERASMUS'a gitmeye hak kazananlar hk.
26.02.2016
Ders Ekle-Sil Dilekçe Sonuçları (güncelleme : 02.03.2016)
06.02.2016
LİSANS DERS PROGRAMI (Güncel : 24.02.2016)
02.03.2016
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI HK
Yıl içi sınav mazeretleri hk.
18.04.2017

YTÜ Yarıyıl İçi ınavları için mazeretlerin kabulü ve mazeret sınavlarının yapılış esasları ile mazeret dilekçeleri ekte sunulmuştur.

  • Çakışma nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerimizin "FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu"nu, sınava girdikleri dersin öğretim üyesine "sınava katılmıştır" onayı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığı teslim edilmesi gerekmektedir. Onaysız ve/veya 3 iş gününden sonra iletilen dilekçeler işlem yapılmayacaktır.
  • Sağlık vb. sebeplerden dolayı sınavlara katılamayan öğrencilerimizin "FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formu"nu rapor vb. mazeretlerin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Belgesiz ve/veya 3 iş gününden sonra iletilen dilekçeler işlem yapılmayacaktır.

Dilekçeler şahsen veya kişinin resmi vekaleti bulunan kişiler elinden iletilebilir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YARIYIL İÇİ SINAVLARI İÇİN MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ ESASLARI

(10.08.2012/09-03 Senato kararı ile kabul edilmiştir)

 

 

 

BÖLÜM I

Mazeretler

 

Mazeretler

MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

 

MADDE 2- (1) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

 

a)    Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,

b)    Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

MADDE 3- (1) Trafik kazası ve doğal afetler durumunda; 

 

a)    Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,

b)    Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,

c)    Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,

d)    Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

(2) Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.

MADDE 4- (1) YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorunda olduğundan; bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;

 

a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,

b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,

c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini

 

belirtilen durumlar sona erdikten sonra 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez. (07.02.2013 tarih ve 2013-3 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

 

MADDE 5– (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav dönemi sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir. 

 

MADDE 6- (1) Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir. 

 

Çift anadal öğrencileri, anadal da ki derslerinin sınavları ile çift anadal programında ki derslerinin sınavlarının çakışması durumunda öncelikle anadal derslerinin sınavlarına girerler. Bu öğrenciler sınav haftasından önce sınavlarının çakıştığını belgelemeleri koşulu ile Çift anadal yaptıkları programın derslerine ilişkin sınavlar için mazeret sınavlarına alınırlar. (30.03.2017/03-05 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır) 

 

Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.(09.06.2016/02-10 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 

(2) Mazereti  olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez.  Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır. (16.04.2015/01-32 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

 

BÖLÜM II

Mazeretin Kabulü

            Mazeretin kabulü

            MADDE 7- (1) Bölüm I’de belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesini, gerekli belgeyi de ekleyerek, ilgili Bölüm Başkanlığı’na verir. Bölüm Başkanı öğrencinin mazereti hakkındaki kararını verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili dersin yürütücüsüne bildirilir.

BÖLÜM III

Mazeret Sınavı

            Mazeret sınavı

            MADDE 8- (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur. (30.03.2017/03-05 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Dökümanlar