1. Vize Mazeret Listesi hk.

 
 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 1. vize sonrası, Ek.1'deki listede adları geçen öğrencilerin mazeretleri Bölüm Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

 

 

 

Tüm Duyurular