2021-2022 Yaz Okulu (Kayıt Takvimi-Kayıt Kılavuzu-Açılan Dersler-Ders Programı-Kapatılan Dersler-Dışardan Ders Alma_Güncel_08.07.2022)

Değerli Öğrenciler,

1. 2021-2022 Yaz Okulunda bölümümüzce açılması kesinleşen derslerin listesi, içerikleri ve ders programı ekte sunulmuştur: (YAZ OKULU KAYIT SÜRESİ DOLMUŞTUR)

YTÜ İktisat Bölümü 2021-2022 Yaz Okulu Açılan  Dersler ve İçerikler

YTÜ İktisat Bölümü 2021-2022 Yaz Okulu Ders Programı

Kapatılan dersler GENEL İKTİSAT TARİHİ ve TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ'dir. 

 

2. Yaz okulu yönergesi, kayıt takvimi, kayıt kılavuzu ve kayıt süreci  için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığnın web sayfasındaki güncel duyuruları düzenli olarak kontrol ediniz:

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2021-2022-Yaz-Okulu/415

 

3. Yaz okulu ücretleri ve ücret iadeleri için aşağıdaki web sayfasındaki güncel duyuruları düzenli olarak kontrol ediniz:

https://sks.yildiz.edu.tr/duyurular

 

4. Yaz okulunda başka Yüksek Öğrenim Kurumundan ders almayı planlayan öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

Aşağıdaki  dilekçe ve ekinde istenilen belge ile Bölüm Başkanlığımıza başvuru yapılacaktır:

YTÜ Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Alabilmesine İlişkin Dilekçe.docx

Not: Alınacak dersin dili dilekçede mutlaka belirtilmelidir.

Öğrencilerimizin Yaz Okulunda Ders Alabilecekleri Yükseköğretim Kurumları Listesi.pdf

YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulunda ders alma işlemleri hk.

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri  "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ekte sunulan yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Kayıtlı olduğunuz Bölümün onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu olmadan alınan dersler işleme alınmaz.
  • Almak istediğiniz dersin onaylı içeriğini YTÜ’de saydırmak isteğiniz ders için bölümden imzalı olur alındıktan sonra İktisat Bölüm Başkanlığına “YTÜ Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Alabilmesine İlişkin Form” ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik ya da şahsen yapılmayan vekaletsiz başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Öğrenciler bir Yaz Okulu dönemi boyunca Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler.
  • Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarının kayıt tarihlerine dikkat etmeleri ve başvurularını buna göre yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kayıtlı olduğu Bölüme ders içeriği onaylatmaları diğer yükseköğretim kurumu yaz okuluna kayıt olduğu anlamına gelmez, öğrencilerin ayrıca ders almak istediği yükseköğretim kuruma başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ve yaz okulu ders kayıt tarihlerini, ders alınacak yükseköğretim kurumundan öğrenilebilir.
  • Almak istediğiniz dersin saydırılacak ders ile adının birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.
  • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması gereklidir.
  • Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
  • Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.
  • Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Fakülte Yönetim Kurulunca başka üniversiteden ders almanıza izin verilmesine rağmen daha sonra bu dersi almaktan vazgeçmiş iseniz Bölümümüze başvurarak dersin iptalini istemeniz gereklidir. Aksi durumda ders almış sayıldığınız için ilgili üniversiteden not istenir ve gelen not (başarısız, F0) YTÜ öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Bu durum, ağırlıklı genel not ortalamanızın düşmesine neden olur.

 

Başarı dileklerimizle,

İktisat Bölüm Başkanlığı

 

 
 
Tüm Duyurular