Sınav Yönergesi-5.1. Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

 

YTÜ Sınav Yönergesi

5.1. Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

  1. Öğrenciler, sınav programı ilan edildikten (bölüm web sayfası ve/veya bölüm panoları) sonra derslerin hangi gün, saat ve sınıfta olacağının takibinden kendileri sorumludur. Sınav başlamadan on dakika önce sınav salonunda bulunmalıdırlar.
  2. Öğrenci kimlik belgesi yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmazlar. Öğrenciler öğrenci kimlik belgelerini ve kimlik tespiti için T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet, vb. belgelerini sınav başlamadan önce oturdukları sıranın üzerine koymalı ve kimlik belgeleri sınav süresince gözetmenin görebileceği bir yerde durmalıdır.
  3. Sınavın başlamasını takip eden ilk 20 dakika içinde salona gelen öğrenciler sınava alınır. Bu öğrencilere ek süre verilmez. Sınav salonuna 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınava alınmaz.
  4. Öğrenciler, sınav görevlisinin tüm talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Verilen talimatlara uymayan öğrencilerin bu durumu, disiplin soruşturmasına da dayanak olacak şekilde tutanakla tespit altına alınır.
  5. Sınav salonuna –aksi belirtilmediği sürece– cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ile, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca kesici aletler, ateşli silahlar ve tehlike arz edecek teçhizatla sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
  6. Sınavın başladığının sözlü olarak sınav gözetmeni tarafından duyurulması ve cevap kâğıtlarının dağıtılmaya başlanmasıyla sınav başlamış sayılır.
  7. Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrencinin sınavı, kopya çektiği anda iptal edilir. Kopya eylemi hakkında sınav gözetmeni/gözetmenleri tarafından tutanak (Ek-3) düzenlenir.
  8. Öğrenciler, sınavın ilk 20 dakikası salondan çıkamaz. Sınav salonunda son iki öğrencinin kalması durumunda sınav bitimine kadar her iki öğrenci de salonda tutulur.
  9. Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkamaz.
  10. Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

 

YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075)

 

 

Tüm Duyurular