Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci AR-GE Projeleri Yarışması

 

 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Fuarı (KUDAKAF'23) kapsamında "Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci ARGE" projeleri yarışması ile ilgili afişe Ek.1'den  tanıtım broşürüne Ek.2'den ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Tüm Duyurular