İktisat Bölümü Akademik Personel

Prof. Dr. Ercan EREN

 

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Türkiye

 

DR: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisadi Düşünce Tarihi, Makroiktisat 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Gülsün YAY

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat (Ekonometri-İstatistik), Türkiye

YL: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Türkiye

DR: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanlarıı: Para Teorisi, Parasal İktisat

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Melike BİLDİRİCİ

L: Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Emek Ekonomisi, Finansal Makroiktisat, Konjunktür Kuramları 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Feride GÖNEL

L: Ankara Ünv, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Sbf), İktisat, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

DR: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, İktisadi Kalkınma ve Büyüme

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK

 

 

 

Araştırma Alanları: Dünya Tarihi, Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Ensar YILMAZ

L: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat, Türkiye

YL: New York University, Faculty of Art and Science, İktisat, ABD 

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Makroiktisat, Oyun Teorisi, Finansal İktisat, Politik İktisat

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Murat DONDURAN

L: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (İng.) İktisat, Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, (İng.) İktisat, Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye 

Araştırma Alanları: Mikro İktisat, Endüstriyel Organizasyon, Firma Teorisi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN

L: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (İng.) İktisat, Türkiye

 

DR: North Carolina State University, Economics, Amerika Birleşik Devletleri

Araştırma Alanları:  Ekonometri, Hesapsal İktisat, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Meral UZUNÖZ

 

 

 

Araştırma Alanları: İktisat Teorisi, İktisat Politkası, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

L: Boğaziçi Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İng.)

Araştırma Alanları: İktisat Teorisi, İktisat Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Murat Anıl MERCAN

L: Bahçeşehir Üniversitesi, İİSBF, Ekonomi, Türkiye 

YL: University of Wisconsin-Milwaukee, Economics, ABD

DR: University of Wisconsin-Milwaukee, Economics, ABD

Araştırma Alanları: Çalışma Ekomisi, Sağlık Ekonomisi ve Demografi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Mesut KARAKAŞ

 L: Boğaziçi Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İng.), Türkiye

Araştırma Alanları: Makroekonomi, Fİnans, Veri Analitiği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Asuman OKTAYER

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

YL: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İktisat, Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Parasal İktisat

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, Türkiye

YL: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

DR: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisat Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Burak ÜNVEREN

L: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

DR: Siena Üniversitesi, İktisat, İktisat, İtalya

Araştırma Alanları: Mikroiktisat, Genel Denge, Gelir Dağılımı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Yasemin Asu ÇIRPICI

L: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik, Türkiye

YL: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye:

YL: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye:

DR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Mikroiktisat, Matematiksel İktisat, Genel Denge, Sosyal ve Ekonomik Ağlar, Kompleksite İktisadı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Seçkin SUNAL

L: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat, Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Mikroiktisat, Genel Denge, Eşitsizlik

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Tolga AKSOY

L: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İng.), Türkiye

DR: Bocconi Üniversitesi, Ekonomi, İtalya

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme/Kalkınma, Politik Ekonomi, Emek Ekonomisi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Tunç DURMAZ

L:  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat (İng.), Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İng.), Türkiye

YL: University of Southern California, Department of Economics, Economics, ABD

DR: Norwegian School of Economics, Economics, Norveç

Post-DR:  City University of Hong Kong, School of Energy and Environment, Hong Kong

Araştırma Alanları: Elektrik Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Çevresel İktisat, Regülasyon Ekonomisi, Karbon Yakalama ve Depolama Ekonomisi, Teknolojik Değişim ve Yeşil Büyüme, Risk ve Belirsizlik Ekonomisi, Enerji Depolama Ekonomisi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Doç. Dr. Sema YILMAZ GENÇ

L: Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye

YL: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisadi Düşünce, İktisat Metodolojisi, İktisat Tarihi 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAPLAN

L: Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat, Türkiye

YL:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

DR: Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı, Türkiye

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği Ekonomisi, Uluslararası Entegrasyon, Uluslararası İktisat

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan A. KARADUMAN

L: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

YL: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Özge KAMA MASALA

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

YL: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

Araştırma Alanları: Kamu İktisadı, Kurumsal İktisat, İktisadi Düşünce Tarihi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi M. Kazım BAYCAR

L: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

L: Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Tarihi, Türkiye

DR: Oxford University, Economic and Social History, İngiltere

Araştırma Alanları: Osmanlı İktisat Tarihi, Kliometri, Küreselleşme, Nüfus ve Göç Tarihi, İş ve İşletmecilik Tarihi, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Müge AKAD

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat (İng.), Türkiye

YL: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

DR: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisat Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Tekin ÖZÜBEK

L: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

YL: Suffolk University, Sawyer Business School, Business Administration, Amerika Birleşik Devletleri

DR: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye

Araştırma Alanları:  Bankacılık, Sigortacılık

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Dr. Serçin ŞAHİN

L: Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Türkiye

L: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye (ÇAP)

YL: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı, Türkiye

Araştırma Alanları: Kompleksite İktisadı, İktisat Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Dr. Alaaddin TOK

L: Boğaziçi Üniversitesi, İibf, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

YL: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiye

DR: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Dr. Sırrı Emrah ÜÇER

L: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

YL: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Türkiye

DR: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

Araştırma Alanları: İktisat, Tarih

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arş. Gör. Özdemir TEKE

L: Fatih Üniversitesi, İİBF, Ekonomi, Türkiye

YL: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İngilizce), Türkiye

DR: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (İngilizce), Türkiye (Devam Ediyor.)

    

Detaylı bilgi için tıklayınız.