MİSYON & VİZYON

MİSYON

Sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler yetiştiren, öğrencinin uzmanlaşmasını sağlayacak bir eğitim öğretim programına sahip, uluslararası yayın yapmaya ve işbirliğine önem veren, teorik ve güncel gelişmeleri takip eden bir iktisat bölümü olmak.

VİZYON

Dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen, Türkiye’nin iktisadi bilimlerdeki en seçkin bölümü olmak.