Bölüm Başkanı

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin en değerli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi, yüz yıldan fazla geçmişe sahiptir. İktisat Bölümü de üniversitemizin en köklü bölümlerinden biridir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü:

  • Hem ulusal hem de uluslararası rekabetçi işgücü piyasalarında istihdam edilebilir, yetkin bir altyapıya sahip öğrenciler yetiştirmekte,
  • Ekonomik problemlerin hem nitel hem nicel çözümlerinin tartışıldığı, yüksek standartlarda, esnek ve dinamik bir müfredat uygulamaktadır.

İlaveten Ekonomi Kulübü başta olmak üzere, öğrenci kulüpleri vasıtasıyla eşsiz bir öğrencilik deneyimi sunulmaktadır. Ayrıca Erasmus faaliyetleri kapsamında, her yıl çok sayıda öğrencimiz eğitiminin bir kısmını Avrupa’daki üniversitelerde geçirecek imkanı bulma... devamı