Ana içeriğe atla
Slider

YTÜ İktisat Bölümü

Bölüm olarak amacımız: Sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler yetiştiren, öğrencinin uzmanlaşmasını sağlayacak bir eğitim öğretim programına sahip, uluslararası yayın yapmaya ve işbirliğine önem veren, teorik ve güncel gelişmeleri takip eden bir iktisat bölümü olmaktır.

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin en değerli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi, yüz yıldan fazla geçmişe sahiptir. İktisat Bölümü de üniversitemizin en köklü bölümlerinden biridir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü:

Hem ulusal hem de uluslararası rekabetçi işgücü piyasalarında istihdam edilebilir, yetkin bir altyapıya sahip öğrenciler yetiştirmekte,
Ekonomik problemlerin hem nitel hem nicel çözümlerinin tartışıldığı, yüksek standartlarda, esnek ve dinamik bir müfredat uygulamaktadır.
İlaveten Ekonomi Kulübü başta olmak üzere, öğrenci kulüpleri vasıtasıyla eşsiz bir öğrencilik deneyimi sunulmaktadır. Ayrıca Erasmus faaliyetleri kapsamında, her yıl çok sayıda öğrencimiz eğitiminin bir kısmını Avrupa’daki üniversitelerde geçirecek imkanı bulmaktadır. Bunun yanı sıra fakültemizde bulunan diğer bölümlerden ders alarak, çift anadal veya yan dal yaparak, öğrencilerimizin ilgilendikleri diğer alanlarda bilgiye ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Düzenlenen etkinlikler ile de akademiden ve iş dünyasından saygın insanlarla öğrencilerimiz bir araya getirilerek, bilgi ve tecrübe aktarımı yapılması sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, sizleri hem hızla değişen ekonomik şartları anlayıp yorumlayabilecek hem de ekonomik ve sosyal sorunlara sağlıklı çözümler bulacak yeteneklerle donatıp mezun etmek temel amacımızdır.

Prof. Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat Bölüm Başkanı