Skip to main content

IKT4000 Bitirme Çalışması OBS Şubeleri / IKT4000 Graduation Thesis OBS Sections

Sevgili Öğrenciler  / Dear Students,

Ders kayıtlarında OBS'den sadece aşağıdaki gruplardan bitirme çalışması seçebilirsiniz. Diğer gruplara daha sonra aktarılacaksınız. / You can only select the thesis study from the following groups through OBS. You will be transferred to other groups later.

  •  İngilizce İktisat Öğrencileri         --> IKT4000 Bitirme Çalışması (Gr/Şb 1 English) Prof. Dr. Murat Anıl Mercan
  • %30 İngilizce İktisat Öğrencileri --> IKT4000 Bitirme Çalışması (Gr/Şb 2 TR) Prof. Dr. Murat Anıl Mercan

Mümkün olduğunca danışman tercih dilekçelerinize göre tez dağılımı yapılacaktır. / Thesis distribution will be made according to your advisor preference petitions as much as possible.

Bölüm sayfasındaki duyuruları düzenli takip ediniz./ Please regularly follow the announcements on the department's page.