Ana içeriğe atla

2023-2024 Güz Dönemi Mezuniyet Sınav Takvimi

Değerli Öğrenciler,

 

2023-2024 Güz Dönemi Mezuniyet Sınav Takvimi

30 Ocak 2024  Salı   Mezuniyet Sınavı İçin Başvuru (Mesai Saatinin Bitimine Kadar)

31 Ocak 2024  Çarşamba  Mezuniyet Sınavı Takviminin Bölüm Sayfasında İlanı

1 Şubat 2024 Perşembe Mezuniyet Sınavları

Mezuniyet sınavına girecek iktisat bölümü öğrencilerinin şahsen ya da yıldız mail adreslerinden iktblm@yildiz.edu.tr adresine öğrenci transkripti ve eksiksiz doldurulmuş-imzalı Mezuniyet Sınavı Başvuru Dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

MEZUNİYET SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

Mezuniyet sınav esasları, mezuniyet sınavlarının yapılış şekli ve ilgili sınavlara başvuru şartları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasındaki güncel duyuruları takip ediniz.

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular

 

Başvurmadan önce müfredat durumunun  aşağıdaki belirtilen hususlara uygun olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

 MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararında kabul edilmiştir.)

 Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

  1. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)
  2. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
  3. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.
  4. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
  5. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
  6. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.
  7. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.
  8. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)